Linkit

Insinööriliitto 
Insinööriliitto IL ry on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä. Uuden Insinööriliiton jäsenet ovat insinöörejä, insinööriopiskelijoita sekä muita tekniikan alan asiantuntijoita.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.


Akava 
Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 33 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana.

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit 

Vaasan insinööriopiskelijat - VIO ry 
Vaasan Insinööriopiskelijat VIO ry on Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n Vaasassa toimiva paikallisyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1982.


Vaasan Teknillinen Seura ry 
"Vuosijäseneksi voidaan ottaa anomuksesta jokainen diploomi-insinööri, -arkkitehti, insinööri tai muu teknillisistä ratkaisuista vastaava henkilö, jonka jäsenyyttä on kaksi seuran jäsentä suositellut ja joka johtokunnan esityksestä yleisessä kokouksessa hyväksytään jäseneksi vähintään 2/3:lla annetuista äänistä." (Seuran säännöt, 4 §).

MUUT