Uutisia

Koulutus

Ensi syksynä SEAMKissa on tarjolla insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksia: Rakentamisen ja Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelmat. Tutkinnon voi suorittaa töiden ohessa. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja se antaa saman kelpoisuuden julkisiin toimiin kuten diplomi-insinöörin tutkinto.

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu rakennusalan AMK-insinööreille. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot (rakennesuunnittelussa tai rakennustuotannossa) toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja
johtotehtävissä. Rakennesuunnittelun opintojen tavoitteena on myös saavuttaa tarvittavat teoreettiset tiedot hakea ylintä suunnittelijan pätevyysvaatimusluokkaa.Lisätietoja Rakentamisen tutkinto-ohjelmasta tutkinto-ohjelman sivuilta.

Teknologiaosaamisen johtaminen on tarkoitettu kaikille tekniikan alan amk-insinöörin tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää valmiuksia johtaa ja kehittää asiantuntijaorganisaatiota sekä luoda valmiuksia työelämän vaativiin kehittämishankkeisiin. Koulutuksen perusrakenteen suunnitteluun on osallistunut alueen teknologiateollisuusyrityksiä ja Teknologiateollisuus ry.Lisätietoja Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelmasta tutkinto-ohjelman sivuilta.

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 15.3. -5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi. Ennakkotehtävät löytyvät SEAMKIn nettisivuilta helmikuussa.

meki_-_tulevaisuuden_turvaa_06.jpg

Lataa tästä uusin tiedote 1/2017. Seuraava tiedote 2/2017 ilmestyy toukokuussa.